Quintessence

XIII. pálinka- és párlatverseny

Versenyszabályzat

QUINTESSENCE - 2023
XIII. Pálinka és Párlatverseny

Versenyszabályzat

Fontos! Az oldalon olvasható kivonat nem tér ki minden részletre. A teljes versenyszabályzat szövege a mellékelt dokumentumban olvasható, ami itt érhető el!

A verseny kiíró, rendező:

Ongai Kulturális Egyesület (Magyarország 3562 Onga, Görgey u. 2/A.).

Prológus, főbb változások a korábbi versenyekhez képest:

Az utóbbi években eszközölt változások idei továbbvitelére ösztönözte a Quintessence Pálinka és Párlatverseny szervezőit a szomszédos országban vívott háború, a magas infláció, a
megemelkedett árak révén kialakult sajátos gazdsági és társadalmi helyzet. Ennek lényege továbbra is a QUINTESSENCE szó magyar jelentése körül fogalmazódik meg: „tömény párlat, eszencia, kvinteszencia, legjava, lényege, netovábbja valaminek”. Ez a felismerés az eddig alkalmazott bírálói/értékelési/lebonyolítás szabályok, eljárásrendek tekintetében további újítások bevezetésére készteti a szervezőket.

Ennek legfőbb elemei:

 • Bevezetésre kerül ‒ az új magán és bérfőzető nevezők, illetve az utóbbi két versenyen érmet el nem ért nevezők esetében ‒ az előbírálati rendszer. Célunk, hogy a „Quintessence” méginkább a legjobbak, a legnagyobbak versenye legyen. Az ő termékeikre, véleményezésére, értékelésére fordítsuk az idő nagyobb részét. Részleteiben mélyebb, árfogóbb, sokrétűbb és még objektívabb visszajelzést kapjanak a nevezett mintáiról az arra érdemesek, míg a Quintessence szintjét még nem elérők a hibák pontosabb azonosításával tudjanak elindulni a fejlődés útján.
 • Az értékelésnél használt 100 pontos bíráló/értékelő szoftver az idei évi fejlesztések révén még szélesebb és mélyebb lehetőséget ad a pálinkák és párlatok közötti különbségtételre, a legjobb minták kiemelésére, kiválasztására. A nagyobb versenyeken való Kárpátmedencei elterjedése és ismertsége révén könnyebb eligazodást eredményez a minőségi pálinkák/párlatok eredményességét illetően.
 • Az értékelő/bírálók közül a kereskedelmi pálinkafőzdékben, a kereskedelmi tételek értékesítésben érdekeltek a champion díjaknál, míg a magán és bérfőzetőknél érdekeltek a kategória győztes termékek kiválasztásánál nem szavazhatnak. Ezzel is elősegítjük a még pártatlanabb értékelést, növelve a champion díjak és kategória győztes desztillátumok értékét!
 • Visszatérünk az „egy” eredményhirdetéshez, ahol a legjobb pálinkát és párlatokat előállító pálinkaházak, bér- és magánfőzők kivétel nélkül találkozhatnak egymással, a közélet prominens személyeivel, megvitathatják a pálinka jelenének és jövőjének kérdéseit, miközben megkóstolhatják a kereskedelemben kapható, a versenyen aranyérmet elérő pálinkákat és párlatokat.
 • A nevezési feltételeknél, annak sávos díjfizetési kötelezettségénél elkezdtük az egyégesítést, az egyszerűsítést. A nevezési díjak tekintetében három éve nem volt emelés. Ezt az idén azonban kénytelenek voltunk meglépni, a versenyt érintő megnövekedett költségeknek, egyes területeken realizálódó 115 %-os áremelkedésnek köszönhetően. Az elért szinvonal megtartása, növelése érdekében igaz ez a díjátadó gálára is.
 • A bérfőzetők mellett értékeljük az azt előállító főzőmester munkáját is!
 • A meggy bekerült a kiemelt champion kategóriájú gyümölcsök közé.
 • A nagydíjakért folytatott összetett verseny eredményei közé a kilenc főkategórián belül főkategóriánként maximum három különböző alkategóriában díjazott termék minősítése számít bele.
 • Módosult a nagydíjakért folytatott eredményszámítás, még nyiltabbá téve a versenyt.

Járványügyi intézkedések:

- A mindenkor hatályos járványügyi intézkedések módosíthatják a versenykiírást, befolyásolhatják a versenyt és annak tervezett eredményhirdető gáláját. Az ezzel kapcsolatos jogszabály módosítások megjelenését követően szükség esetén a versenykírás módosításra kerül, mely a verseny hivatalos honlapján lesz elérhető. Az addig esetleg már nevezett személyek e-mailben kapnak értesítést a kényszerű módosításokról.

A verseny célja:

 • a pálinka, mint Hungaricum népszerűsítése határon innen és határon túl,
 • a minőségi pálinka és párlat fogalmának, színes kínálatának, gasztronómiai jelentőségének, valamint a kulturált, mértékletes alkoholfogyasztás fontosságának megismertetése a hazai és külföldi fogyasztókkal;
 • a kereskedelmi főzdék, a minőségi pálinkát/párlaot főzető és magánfőző lakosok munkájának elismerése,
 • a kereskedelmi forgalomban kapható termékek marketingjének elősegítése, a díjazott pálinkák és párlatok népszerűsítése,
 • a pálinka marketingstratégiájához egy kézzelfogható, elismert, szakmailag is megalapozott verseny biztosítása, amely segít a fogyasztók és a kereskedők felé történő kommunikációban,
 • a versenyen résztvevő pálinkák/párlatok megmérettetése,
 • a minőség javítása, a főzetők saját eredményeinek közlésén keresztül,
 • a pálinkával kapcsolatos fogyasztói szemlélet pozitív befolyásolása, széleskörű fogyasztói szemléletformálás
 • a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítése.


A verseny meghirdetésének köre:

A határon innen és a határon túli kereskedelmi főzdék, bérfőzetők és magánfőzők.

Nevezési határidő:

2023. január 16. (hétfő) 17.00 óra.

Nevezési minta:

Kereskedelmi főzdéknek 3 X 0,35 vagy 2 X 0,5 liter. Magán és bérfőzetőknek fajtánként minimum 1 X 0,5 liter.

Nevezési díj:

 • A nevezési díj a nevezett tételszámnak megfelelően sávosan változik. A nevezési díj befizetése feljogosítja nevezőtt a versenyben való részvételre.
 • Az eredményhirdetéssel egybekötött pálinkagálán és állófogadáson való részvételnek külön részvételi díja van

 

Nevezett minta száma (db) Magánfőzető/bérfőzető (Ft/db) Kereskedelmi (Ft/db) a nevezési díjon felül a debreceni gálán való részvételi díj (Ft/2 fő)
(magánfőzető/bérfőzető/kereskedelmi főzde)
1-5 8 000 Ft 10 000 Ft 50 000 Ft
6 felett 6 000 Ft 8 000 Ft 40 000 Ft

 

Nevezett minta száma (db) Magánfőzető/bérfőzető (EUR/db) Kereskedelmi (EUR/db) a nevezési díjon felül a debreceni gálán való részvételi díj (EUR/2 fő)
(magánfőzető/bérfőzető/kereskedelmi
főzde)
1-5 20 EUR 25 EUR 125 EUR
6 felett 15 EUR 20 EUR 100 EUR

 

 • Az összeg befizethető személyesen a minták leadásakor, illetve átutalható az Ongai Kulturális Egyesület bankszámlaszámára: Takarékbank 54500198-10000719, (IBAN szám: HU33 5450 0198 1000 0719 0000 0000). A közleményben felt kell tüntetni, hogy pálinkaverseny nevezési díj. A nevezésről a számlát a nevezési díj beérkezése után állítja ki a szervező Ongai Kulturális Egyesület.

Nevezési minták átvétele:

Személyesen leadva az ongai versenyirodában, a Pálinkamúzeumban (3562 Onga, Dózsa Gy. u. 24.), 2023. január 16-áig, hétköznap 8.30 órától 16.00 óráig, illetve eljutatható postán a következő címre:

Ongai Kulturális Egyesület/Pálinkamúzeum
Magyarország, 3562 Onga, Dózsa Gy. u. 24.

(A nevezési feltételekről részletesen a csatolt dokumentumban olvashat)

Zsűrizés, értékelés:

- 2023. január 20−22. között, később pontosított időpontban.
- Az előzsűrizés időpontjai: 2023. január 17−19. között később pontosított időpontban.
- A közönségdíjas pálinka az aranyérmes kereskedelmi forgalomban kapható pálinkák közül kerül kiválasztásra 2023. február 04-én, a versenyhez kapcsolódó pálinkagálán résztvevő és a meghívott társadalmi zsűri tagjai által.

A verseny eredményhirdető gálájának időpontja és helye:

- A nevezett kereskedelemben kapható pálinkák és párlatok, iletve a magán és bérfőzetett párlatok együttes eredményhirdetése: 2023. február 04. (szombat) 17.00. Helyszín: Kölcsey Központ, Debrecen, Hunyadi u. 1‒3., az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett állófogadással egybekötött pálinkagálán és bálon.

(Az eredményhirdetésen való részvételről bővebben a csatolt dokumentumban olvashat!)

A verseny részletei a letölthető dokumentumban olvashatók!

A versennyel kapcsolatos e-mail címek:

oke.quintessence@gmail.com
takacslaszlo.onga@gmail.com

A versennyel kapcsolatos telefonszámok:

06-46/ 621-050 (pálinkamúzeum - minták átvételének helye)
+36-70/313-3216 (versenyigazgató)

Online nevezési felület: http://palinka-verseny.hu/