Quintessence

XII. pálinka- és párlatverseny

QUINTESSENCE XII. Pálinka és Párlatverseny 2022-ben!

A Quintessence Pálinka és Párlatverseny szervezője, az Ongai Kulturális Egyesület döntése értelmében a Quintessence Pálinka- és Párlatverseny 2021. januári megrendezésére a Covid19 vírus okozta járvány és a hozzá kapcsolódó rendkívüli intézkedéseknek köszönhetően nincs lehetőség.

A Verseny Szervező Bizottsága (VSZB) mérlegelte annak lehetőségét, hogy a Közép-Európa legnagyobb pálinkás megmérettetését 2021 tavaszára eltolja. Mindent összevetve a VSZB a halasztást is túl kockázatosnak tartja, a verseny tavaszi megrendezésénél sem látja biztosítottnak ‒ többek között ‒ a megszokott, a Quintessence Pálinkaverseny rangjához méltó színvonalú, elvárt, nemzetközi gálával egybekötött, személyes jelenlétet feltételező, a nagydíjas pálinkák megkóstolásával is hitelesített eredményhirdetés megtartását, a pálinkák és párlatok szakszerű, általunk legjobbaknak tartott nemzetközi bírálók általi értékelését, a határon túli minták beérkezését, a verseny átgondolt, tudatos, előre megtervezett előkészítését, felelőségteljes meghirdetését. A VSZB javaslatára az egyesület egyöntetű, 2020. november 16-ai döntésével azt a határozatot hozta, hogy a XII. Quintessence Pálinka és Párlatverseny 2022 januárjában kerül megrendezésre!


A döntés nem érinti a versenyhez kapcsolódó 90 órás Quintessence Pálinka Értékelő és Bíráló Tréningeket. Az a járványhelyzet javulásával, elmúlásával várhatóan 2021 tavaszán/nyarán kerül először kiírásra!

Onga, 2020. november 16.

A versenykiíró, rendező Ongai Kulturális Egyesület nevében:

Takács László
OKE elnök, versenyigazgató