Quintessence

XII. pálinka- és párlatverseny

Versenyszabályzat

QUINTESSENCE - 2022 XII. Pálinka és Párlatverseny 

Versenyszabályzat

 

A legutóbbi, XI. Quintessence megmérettetés alkalmával már elkezdődött változások továbbvitelére ösztönözte a Quintessence Pálinka és Párlatverseny szervezőit az elmúlt két év Covid okozta sajátos helyzet. Ennek lényege a QUINTESSENCE szó magyar jelentése körül fogalmazódik meg: „tömény párlat, eszencia, kvinteszencia, legjava, lényege, netovábbja valaminek”. Ez a felismerés az eddig alkalmazott bírálói/értékelési és lebonyolítás szabályok, eljárásrendek újrastrukturálására kényszeríti a szervezőket, akik felismerték ezen változás szükségességét, képesek azt kihívásnak felfogni, és azoknak megfelelni. A múltból átmentésre került a pozitív és előremutató tapasztalatok nagy része, de hozzá lett nyúlva az eddig sokszor kőbevésettnek hitt és megújításra szoruló rendszerelemekhez a bírálattól kezdve a verseny pozícionálásáig.

Ennek legfőbb elemei:

 • Az értékelés teljes egészében a pálinka és párlatversenyeken eddig nem alkalmazott, egyedi 100 pontos rendszer alapján történik, végleg elhagyva a régi 20 pontos bírálati
  rendszerek – hitünk szerint idejét múlt ‒ struktúráját. A 100 pontos bírálati rendszer a szélesebb közvélemény és a marketing szakemberek számára a borversenyek/borbírálatok
  tapasztalatai, ismertsége alapján hosszabb távon könnyebb eligazodást eredményezhet a minőségi pálinkák/párlatok eredményességét illetően. Szélesebb és mélyebb lehetőséget
  ad a pálinkák és párlatok közötti különbségtételre.
 • A „Quintessence” méginkább a legjobbak, a legnagyobbak versenye legyen. Az ő termékeikre, véleményezésére fordítsuk a legtöbb időt. Részleteiben mélyebb, átfogóbb,
  sokrétűbb, részletesebb és még objektívabb visszajelzést kapjanak a nevezett mintáikról az arra érdemesek.
 • Növeljük a champion díjak értékét! Tényleg csak a legkiválóbbak kapják meg a kivételes elismerést, minél nagyobb értéke legyen egy nagyaranyéremnek!
 • Meghirdetjük a legjobb női magánfőző címet.
 • Helyszínt váltunk az eredményhirdető gálánál, nagyobb médiavisszhangot adva az eseménynek!
 • Értékeljük a legjobb értékelő/bíráló zsűritagok munkáját.

Járványügyi intézkedések:

 • A mindenkor hatályos járványügyi intézkedések módosíthatják a versenykiírást, befolyásolhatják a versenyt és annak tervezett eredményhirdető gáláját. Az ezzel kapcsolatos jogszabály módosítások megjelenését követően szükség esetén a versenykíírás módosításra kerül, mely a verseny hivatalos honlapján lesz elérhető. Az addig esetleg már nevezett személyek e-mailben kapnak értesítést a kényszerű módosításokról.
 • A bíráló/értékelő zsűri munkájában csak védettségi igazolvánnyal rendelkező vagy a bírálat előtt kettő nappal készült negatív COVID teszttel rendelkező személy vehet részt.
 • Az eredményhirdető gálán csak védettségi igazolvánnyal rendelkező vagy a gála előtt kettő nappal készült negatív COVID teszttel rendelkező személy vehet részt.

A verseny részletei a letölthető dokumentumban olvashatók!

Online nevezési felület: http://palinka-verseny.hu/